Hạt hút ẩm silicagel | Gói hút ẩm mua ở đâu? | Túi hút ẩm quần áo
Gói 10gram giay coton màu đỏ

Hạt hút ẩm silicagel | Gói hút ẩm mua ở đâu? | Túi hút ẩm quần áo

Hạt hút ẩm silicagel được đóng thành những gói hút ẩm. Chúng được sử dụng bảo quản quần áo khỏi ẩm mốc. Nên khi chúng ta mua bộ quần áo bỏ ra thường thấy có gói chống ẩm trong đó.

Hạt hút ẩm silicagel
Hạt hút ẩm silicagel

Trả lời