Bao chong am 25kg Silica gel
Bao chong am 25kg Silica gel
Bao chong am 20kg Silica gel
Bao chong am 20kg Silica gel

Bao chống ẩm, Bao hút ẩm là bao nguyên liệu hoặc bao thành phẩm để sử dụng cho các mục đích khách nhau.Có thể là các gói nhỏ ở trong theo yêu cầu người mua.