• Túi hút oxy
  • Oxygen absorber.
  • Túi hút ẩm thực phẩm
  • Gói hút ẩm thực phẩm
  • Gói hút oxy
  • Túi chống ẩm thực phẩm
  • Túi chống ẩm cho thực phẩm
  • Túi hút ẩm cho thực phẩm
  • Gói hút ẩm oxy
  • Túi hút oxy sử dụng trong bánh kẹo, bánh trung thu, bánh gạo bảo quản thực phẩm khỏi ẩm mốc, kéo dài thời gian cho sản phẩm được tươi ngon hơn
Túi hút khí oxygen dùng cho thực phẩm.