1. Thu thập thông tin khách hàng

Khi mua hàng trên trang https://goichongam.vn khach hàng cung cấp bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà goichongam.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc để đăng ký mua hàng. TTL Phú Lương sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên goichongam.vn, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Người mua hàng hay Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng với tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người mua hay Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho TTL Phú Lương về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu

2. Quy định sử dụng thông tin

Gói hút ẩm silica gel TTL Phú lương sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các thông tin sản phẩm đến Khách hàng.
 • Gửi thông báo về các sản phẩm trao đổi thông tin giữa Khách hàng và TTL Phú Lương.
 • Ngăn chặn thông báo các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Thông tin liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch goichongam.vn
 • TTL Phú Lương có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của TTL Phú Lương.

4. Thông tin của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

 • Công ty TNHH SX & TM TTL Phú Lương
 • Trụ sở chính: Số 30, ngõ 1 đường Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Hotline: 0946 731 138
 • Email: goichongam@gmail.com

5. Khách hàng người mua hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Người mua hàng hay khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu TTL Phú Lương thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân cho người mua hàng

Thông tin cá nhân của người mua hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách mua hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

 • Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Chúng tôi bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của TTL Phú Lương.

Trả lời