Desiccant nghĩa là hút ẩm, chỉ chung cho một số loại hút hút ẩm như hạt chống ẩm, bột hút ẩm, chất hút ẩm